Elever på TalentCamp


Realskolens dygtige elever får udfordringer på TalentCamp


Ifølge den nye Folkeskolelov skal alle elever blive så dygtige, som de kan. Et af Vinderup Realskoles tiltag for at styrke de fagligt stærke elever er, at vi i skoleåret 2014-15 har indgået et samarbejde med foreningen TalentCampDK.

Foreningens primære formål er at tilbyde de dygtigste elever i grundskolen faglige udfordringer, hovedsageligt i matematik, engelsk og dansk. Foreningens sekundære formål er at give eleverne mulighed for og lyst til at opbygge et netværk. Som de kan trække på gennem hele deres uddannelsesforløb. Dette netværk skal bestå af dygtige jævnaldrende, mentorer og undervisere fra hele uddannelsessektoren.

TalentCampDK afholder hvert år minimum tre TalentCamps. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor deltagerne får minimum to dages undervisning og en dag med kulturtilbud og/eller besøg på uddannelsesinstitutioner/virksomheder.

Derudover afholdes der hvert år i sommerferien TalentWeek på Hjørring Private Realskole. TalentWeek er afslutningen på talentarbejdet i det forgangne skoleår og begyndelsen på næste skoleårs talentarbejde. Her inviteres alle, der har deltaget i minimum én TalentCamp i løbet af året.


Læs og se mere på Facebook, Youtube eller www.talentcamp.dk  

Realskolen har haft flere elever på TalentCamp i både dansk, engelsk og science/matematik


SÅLEDES UDTALER NOGLE AF REALSKOLENS ELEVER:


”TalentCamp har i hvert fald været så godt, at jeg godt kunne finde på at tage af sted igen.”

”Det var super fedt at være på Talent. Man møder nogen på samme niveau, og også nogen der var meget bedre end én selv. På første Camp havde vi om postmodernismen, det var meget udfordrende, og vi fik nogle gode redskaber, som jeg personligt har haft meget stor glæde af!”

”Socialt fik jeg en masse gode venner, både fra mit eget hold men også fra de to andre hold”

”Jeg kom hjem med nogle gode oplevelser”

”Jeg er venner på Facebook med flere af de andre deltagere”

”Jeg var lidt bekymret for transport til Camp, men det er der ingen grund til at være, rejselederne tager god hånd om os alle”

”På TalentCamp fik jeg en masse venner, som jeg stadig holder kontakt med – jeg fik en masse ud af det fagligt, men bestemt også socialt!”

”Først arbejdede vi i mange seriøse timer på vores linjer. Bagefter gik vi f.eks. på pizzeria eller spillede fodbold”

”Jeg havde det dejligt på TalentCamp!”

”Socialt er det fantastisk, at alle er enormt imødekommende, og i undervisningen deltager alle. Under Camp’en afholdes der også forskellige sociale arrangementer, fx er der tradition for SET-turnering og på hver camp besøger vi fx museer eller lignende.”Læs og se mere på Facebook, Youtube eller www.talentcamp.dk  
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark