Rusmiddelpolitik


Omgang med og indtagelse af enhver form for rusmidler er uforeneligt med Vinderup Realskoles virke.

Det betyder:

Det er ikke tilladt at indtage, besidde, medbringe, sælge eller købe rusmidler på skolens område i og uden for skoletiden, herunder medregnes arrangementer ud af huset såsom lejrskole, ekskursioner, rejser mm.

Det er ikke tilladt at møde påvirket af rusmidler på skolen Et hvert brud på ovenstående vil medføre øjeblikkelig bortvisning og kontakt til forældre eller værge.

Bortvisningen vil være af op til en uges varighed. Hvor det skønnes nødvendigt, vil der endvidere ske underretning til de sociale myndigheder.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark