Rejsepolitik


Skolerejser

Såfremt skolens grundlæggende regler overtrædes, og her tænkes især på ualmindelig dårlig opførsel, manglende respekt for omgivelserne, indtagelse af alkohol og rusmidler m.v. på skolerejser, kontaktes forældrene, og man aftaler, hvordan eleven kan hentes.

Forældrene er forpligtet til at sørge for og afholde evt. udgifter til elevens hjemtransport, såfremt reglerne overtrædes.
At overtræde skolens grundlæggende regler og værdier er i sig selv særdeles belastende for det videre samarbejde mellem skole og hjem.

Inden eleven evt. kan genoptage sin skolegang på Vinderup Realskole, indkaldes elev og forældre til et afklarende møde med skolens ledelse. Her skal elevens fremtid på skolen afdækkes.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark