Om Vinderup Realskole


Vinderup Realskole blev grundlagt d. 1. oktober 1918.

Skolen har en driftsaftale med Holstebro kommune, der indebærer, at vi er en af kommunens overbygningsskoler. Endvidere er vi det ene af Holstebro kommunes to 10. klasses tilbud.

Vi har et 10. klasses tilbud med et stærkt fagligt indhold, der tilbyder både en gymnasiel og erhvervsrettet linje. Derudover er der mulighed for at vælge en af følgende profiler: E-sport, Lifestyle eller Hands-on.

I indeværende skoleår er der ca. 230 elever fordelt på to 7. klasser, fire 8. klasser, tre 9. klasser og to 10. klasser.

Vinderup Realskole er en velfungerende privatskole, der tilbyder undervisning fra 7. til 10. klasse.

Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau i undervisningen. Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer er en betingelse for den gode kvalitet i undervisningen. Derfor underviser lærere på Vinderup Realskole i deres linjefag eller fag, som de har opnået tilsvarende kompetence i.

Vi har fokus på elevernes trivsel gennem et godt klassemiljø, hvor eleverne udvikler sig fagligt, personligt og socialt og dermed får det optimale ud af undervisningen.

Derudover er forældrenes engagement en vigtig grundsten i skolens fundament. Skolen har et højt informationsniveau, og vi forventer en god kontakt mellem skole og hjem, hvor alle parter indgår i en konstruktiv og positiv dialog med hinanden.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark