Elevplaner


  • Alle elever skal have en elevplan der vedrører alle fag
  • Den enkelte lærer skal ikke udarbejde en særskilt elevplan for hver af sine elever, men skal bidrage til den plan, der udarbejdes for eleven
  • Elevplanen skal være enkel i sin opbygning, med korte og præcise formuleringer, gerne i en elektronisk form med udgangspunkt i trinmålene
  • Elevplanen udleveres umiddelbart før en skole-hjem-samtale, således at samtalen tager udgangspunkt i en konkret beskrivelse af elevens aktuelle faglige niveau, arbejdsindsats og sociale udvikling
  • Elevplanen skal være et dynamisk redskab, hvor den aktuelle vurdering skal ses som en nuanceret beskrivelse af eleven
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark