Lektiehjælp


På Vinderup Realskole har vi valgt at placere lektiehjælp og faglig fordybelse (LFF) i klassernes skema, således har klassen 1 LFF-time om ugen med en lærer fra klassens lærerteam. I LFF timerne har eleverne mulighed for at få hjælp til lektier eller blive udfordret med fordybelsesopgaver (ekstra opgaver). Det er også en mulighed, at der i nogle af disse timer bliver sat ekstra fokus på fx læsning, brug af office-programmer på pc eller lignende.

Har man brug for ekstra støtte i et fag, er dette som oftest også muligt.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark