Ordensregler


Du skal huske her dag!

At behandle dine kammerater og lærere som du selv gerne vil behandles:
  • vær god ved andre
  • tal pænt til og om andre
  • respekter andre
At anvende mobiltelefoner og computere med omtanke:
  • mobiltelefoner skal afleveres ved timens start (de udleveres i 10- og 12-pausen)
  • skolens computere skal behandles som var de din egen
At møde til tiden - også efter frikvartererne.

At færdes stille og roligt på gangene og i klasseværelserne.

At være med til at holde skolen ren og ordentlig.

At behandle bygninger og inventar pænt.

At din klasse skal rydde op i klasseværelset, når I har brugt det.
Særlige tilladelser

Man må spille bold på boldbanerne.

Man må kaste med sne – men kun på sportspladsen bag lokalerne 12, 13 og 14.

For 7.-9. kl. gælder, at det kun er tilladt at forlade skolen i skemalagte fritimer og mellemtimer.
 

Skolen er en røgfri skole.
 

Herudover opfordres den enkelte klasse til at lave egne klasseregler.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark