Indmeldelsesprocedure


Ønsker man kontakt med skolen for eventuel indmeldelse, skal man ringe på telefon:

97441580

eller e-maile til:

vr@vinderup-realskole.dk

Skolen sender gerne indmeldelsesblanket, der i udfyldt stand kan sendes til eller afleveres på skolen. Indmeldelsesblanketten kan også hentes på skolens hjemmeside.

Indmeldelsesblanketten er grundlaget for indmeldelsen. Datoen for skolens modtagelse af indmeldelsesblanketten bestemmer elevens plads på eventuel ventelisten.

Det er normal procedure, at forældrene og eleven har en samtale med skolens leder, inden eleven bliver tilmeldt. Det er ligeledes normal procedure, at forældrene og eleven møder den kommende klasselærer, inden eleven starter på skolen.

Det er vigtigt, at forventninger fra begge sider bliver berørt, så der skabes en fælles forståelse af, hvad der for eleven er et godt og udviklende skoleliv.

Ved visse årgange optages der så mange nye elever, at der afholdes et introduktionsmøde for forældre og elever, hvor der redegøres samlet for skolegangen på Vinderup Realskole.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark