Fripladstilskud


Forældre kan søge om nedbringelse af skolepengene. Fordelingen af midler fra staten (Fordelingssekretariatet) sker på grundlag af forældrenes økonomiske forhold.

Det maksimale tilskudsbeløb vil traditionelt være ca. 30 % af årets skolepenge, det er dog ofte en noget lavere procentssats man tildeles. Der kan kun søges én gang om året, og ansøgningsskemaet skal i udfyldt, dateret og underskrevet stand være på skolens kontor senest den 1. september.
Grundlaget for en evt. tildeling er årsopgørelsen fra året før. Fordelingssekretariatet trækker selv oplysninger fra SKAT på baggrund af jeres underskrevne ansøgning.

Den endelige udbetaling af fripladstilskuddet vil finde sted som en bankoverførsel. Afregningen finder sted i løbet af december/ januar måned i skoleåret.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark