Dansk


I faget dansk arbejder vi med kommunikationsformer i alle afskygninger. Vi har fokus på det danske sprog, både ældre og nyere dansk litteratur. Vi lægger stor vægt på, at eleverne får kendskab og arbejdsredskaber til alle danskfaglige genrer (roman, novelle, lyrik, sagtekst, reklame og film).

Skriftligt arbejdes der ofte procesorienteret, så alle elever ender ud med at arbejde med skriftlig fremstilling i dens færdige form. Retstavning og læsning videreudvikles og der arbejdes frem mod prøven i retskrivning og læsning.
For hver del af et undervisningsforløb sættes der delmål for videreudvikling af alle discipliner i danskfaget og der evalueres efterfølgende.

I undervisningen bliver der arbejdet med mange forskellige udtryksformer herunder inddragelse af IT.

Du får mulighed for at arbejde med forskellige sproglige øvelser og iagttagelser.

Du skal opnå færdighed i at lytte til dansk og forstå det hørte, ligesom du skal opnå sikkerhed i at udtrykke dig forståeligt.
Efter 9. klasse skal du til

Folkeskolens Afgangsprøve,

Du skal til prøve i:
  • retskrivning
  • læsning
  • skriftlig fremstilling
  • mundtlig dansk
Efter 10. Klasse kan du afslutte med

Folkeskolens Afgangsprøve,

- altså mulighed for at forbedre resultatet fra 9. klasse - eller du kan vælge at tage

Folkeskolens 10. klassesprøve,

der naturligvis er en sværere prøve.

Timetallet i 8. og 9. klasse er 6 timer pr. uge.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark