Matematik


Regning/Matematik er et obligatorisk fag i 8. - 9. og 10. klasse.

Regning/Matematik har fire timer om ugen i 8. og 9. klasse og fem timer om ugen i 10. klasse.

Regning/Matematik er et prøvefag.

Efter 9. og 10. klasse kan du gå til folkeskolens afgangsprøve. I 10. klasse har du mulighed for at gå til 10. klasses prøve. For begge prøver gælder det, at der aflægges en skriftlig prøve. Ved 10. klasses prøven desuden en mundtlig prøve.

Du har haft REGNING/MATEMATIK siden du gik i 1. klasse og kender derfor udmærket faget.

I 8.- 9.- og 10. klasse vil du komme til at arbejde med mange ting, som du ikke før har mødt i faget.
Opgaverne bliver mere omfangsrige, og du skal aflevere indførte opgaver. Du må regne med en del hjemmearbejde.
Du vil komme til at lære mange nye regler og metoder, og du skal lære at arbejde selvstændigt med opgaverne.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark