Engelsk


Egelsk er et obligatorisk fag i 8.- 9.- og 10. klasse.

Engelsk har 3 ugentlige timer i 8.- og 9. klasse.
Engelsk har 4 ugentlige timer i 10. klasse.

Engelsk er et prøvefag.

Efter 9. og 10. klasse kan du gå til  

Folkeskolens Afgangsprøve,

som er en mundtlig prøve. Hvis faget udtrækkes, skal man også til en skriftlig prøve.

Efter 10. klasse kan du gå til

Folkeskolens 10. klassesprøve,

som er både mundtlig og skriftlig.

I 8. til 10. klasse omfatter undervisningen både mundtlige og skriftlige aktiviteter.
Du skal også lære at gå i dybden med en tekst og udfra de læste tekster erhverve dig nyt ordforråd til brug i den mundtlige og skriftlige kommunikation
For at motivere eleverne yderligere, arrangerer skolen en sprogrejse til London for 9. klasserne. Det giver eleverne mulighed for at prøve sprogfærdighederne i praksis og for at få et lille indblik i en del af Londons kultur.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark