Naturfag


Fagene fysik/kemi, biologi og geografi er slået sammen til ét fag, som nu kaldes for naturfag.

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori og praksis.
På Vinderup Realskole har vi afsat en ekstra naturfagtime om ugen således, at der i de praktiske forsøg kun vil være en halv klasse. Dermed får du større mulighed for at ”slå dig løs” i laboratoriet.
Der lægges vægt på, at du tilegner dig grundlæggende færdigheder således, at du har mulighed for at kunne vurdere naturmæssige og teknologiske sammenhænge.

Emnerne tilrettelægges ud fra Undervisningsministeriets trinmål indenfor de enkelte fagområder.
Naturfag er obligatorisk i 8. og 9. klasse. I 10. klasse er fysik/kemi valgfrit.

I 8. klasse har du 6 timers naturfag om ugen, hvoraf den ene er en deletime.
Fagene fysik-kemi : biologi : geografi vægtes ligeligt i forholdet 2:2:2
I 9. klasse har du 5 timers naturfag om ugen, hvoraf den ene er en deletime.
Fagene fysik-kemi : biologi : geografi vægtes i forholdet 3:1:1

Efter 9. klasse skal du til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA), som består af en mundtlig prøve i fysik/kemi samt en skriftlig prøve i enten biologi eller geografi (afgøres ved lodtrækning).

I 10. klasse kan du vælge fysik/kemi på to niveauer – på FSA niveau og på FS10 niveau.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark