Tilsyn


Tilsynet med kvaliteten af undervisningen på de frie grundskoler sker på tre niveauer og består af:
•  forældrekredsens/forældrenes tilsyn    
•  det forældrevalgte eksterne tilsyn
•  Undervisningsministeriets overordnede tilsyn, som varetagestages af Skolestyrelsen
Fælles for de tre tilsyn er, at de har til formål at sikre, at elever i de frie grundskoler modtager en undervisning, der som minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dermed sikres alle børn uanset skoleform de bedste muligheder for at gennemføre en uddannelse og fungere i det danske samfund.
Forældrenes tilsyn

Forældrene følger barnets/den unges skolegang og deltager i skolens liv i det hele taget og fører derved tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Det er forældrekredsens opgave gennem skole-hjem samtaler,  forældremøder og forældreintra at holde sig orienteret om skolens liv, herunder at spørge ind til forhold, som man måtte have spørgsmål til.
Kompetence
Forældrene har ingen beføjelser over for den enkelte lærer.
•  Har man et problem, skal man spørge ind til det og forsøge at løse det blandt de
    direkte implicerede parter.
•  Lykkes dette ikke, skal man henvende sig hos skolelederen, som har den
    pædagogiske ledelse.
•  Er man ikke tilfreds med skolelederens behandling af sagen, kan man henvende
    sig til skolens bestyrelse.
Det forældrevalgte eksterne tilsyn Skolen er i underlagt et offentligt tilsyn (§ 9 stk. 2), som skal vurdere, om undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk og om det samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Den tilsynsførende giver en gang om året sin erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Certificeret tilsynsførende på Vinderup Realskole er: Svend Arup

Ydermere foregår der det tilsyn, at alle afgangsprøverne er underlagt ekstern censur.
Seneste tilsynserklæring:
Tilsynsførende:
Svend Arup (september 2018-september 2020)
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark