Menu

Skolens kostpolitik


Vejledende retningslinjer for skolen.

”Skolen skal bidrage til, at de unge kan fremme egen og andres sundhed og livskvalitet.”
Formålet med kostpolitikken
  • at det tilstræbes, at eleverne har nem adgang til sund mad af høj kvalitet
  • at fremme elevernes mulighed for at træffe sunde valg på baggrund af kvalificeret viden og indsigt
  • at medvirke til, at de unge på længere sigt får sunde spisevaner
Begrundelsen

Sunde og mætte elever fungerer bedre.
Den daglige praksis omkring spisning bør være i overensstemmelse med den teoretiske viden om sundhed, som eleverne får i skolens fag.
Det er muligt at forebygge livsstilssygdomme som kræft, hjerte-karsygdomme, alderdomsdiabetes, spiseforstyrrelser, fedme og knogleskørhed ved at spise sund mad.
Ansvaret

Forældre har hovedansvaret for deres børns kost. Det er i den forbindelse væsentligt, at forældrene har sørget for at børnene / de unge mennesker har fået et solidt morgenmåltid.
Skolen er medansvarlig for at udvikle elevernes forudsætninger for at tage vare på egen og andres sundhed.

Skolen og skolesundhedstjenesten skal forsøge at etablere en konstruktiv dialog med forældrene om betydningen af, at eleverne får en ernæringsmæssig forsvarlig kost.
Rammerne for spisning

Elever, lærere og forældre samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer om spisning på den enkelte skole.
Det tilstræbes, at maden kan spises i en hyggelig, rolig atmosfære, som fremmer følelsen af fællesskab og glæden ved at spise.
Der bør være mulighed for at madpakkerne opbevares i køleskab.
Kantinen

Kantinen forhandler ernæringsrigtige produkter, der lever op til de officielle kostanbefalinger.
Maden skal være indbydende og appetitlig.
Kantinen bør være ressourcebevidst m.h.t. indkøb af varer såvel som brug af emballage.
Det anbefales, at anvende årstidens frugter og grøntsager.
Tørst skal slukkes med vand frem for søde drikke.
Det tilstræbes, at priserne holdes på et overkommeligt niveau.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark